23/10/14 Release för senaste numret av Nya nya Norrland på “En kväll på Svanö”, (tillsammans med En kväll på)


23/09/21 Numret Brottet.Med bidrag av Xiyao Chen, Siriol Joyner, David Larsson, Alice MacKenzie och Victoria McCarthy23/09/15 Mnemosynefjärilens bildatlas, (David Larsson och Jens Strandberg), Torsboda Industrial Park23/04/16 Release av Skiftet. Med bidrag av J.K. Bergstrand Doley22/09/08 Dansa med pallar (Xiyao Chen och Jens Strandberg), Övik12/11/09 Launch Nya nya Norrland Centrum, (Cecilia Björk och Jens Strandberg) Gallerian Christofer, Kramfors, kl. 15-1822/12/10 Dansa med pallar, Svampar i Zoom möte och Nya nya Norrland, med bidrag av Cecilia Björk, Xiyao Chen, Kevin Dooley och Nina Svensson, Gallerian Christofer, Kramfors, kl. 10-15


Projektet har fint stöd av Kulturrådet och Postkodlotteriets kulturstiftelse. Vi är också en del av Konstfrämjandet Västernorrlands verksamhet. Tack!