Ålsta folkhögskola, Konstlinjen

Av: Edvin Dahlqvist 20 år, Elin Löfgren 32 år, Eliott Hann 18 år, Henrik Valentin 23 år, Hugo Bergqvist 19 år, Kasper Möller 20 år, Klara Jönsson 19 år, Samuel Lindqvist, Soraya Sansaricq 20 år, Thea Rosenlind 21 år 

I en tre dagar lång workshop producerade eleverna på Ålsta folkhögskola konstlinje ett nummer av tidningen Nya nya Norrland. Tidningen fokuserar på Fränsta och omnejd. Röster från bygden har samlats in, texter om vätgas produceras och en personlig serie om att växa upp på landsbygden har skapats.
Torsdagen 16 november genomfördes en utställning med skulpturer av eleverna där de översatt tidningsmaterialet i en tredimensionell form.

Konstlinjen på Ålsta folkhögskola är en tvåårig konstutbildning som består av ett basår och ett utvecklingsår. Skolan är utrustad med målerisal, keramikverkstad, projektrum och grafikverkstad. Varje student har tillgång till sin egen arbetsyta. Skolans verkstäder håller öppet dygnet runt, vilket möjliggör för den engagerade studentens skapande att jobba även sena kvällar och helger.