Mnemosynefjärilens bildatlas

Av: David Larsson & Jens Strandberg

Mnemosynefjärilens bildatlas är en associativ bildatlas, inspirerad av den tyska konsthistorien Aby Warburgs mest berömda verk Mnemosyne Bilderatlas, ett visuellt arkiv över konsthistorien där kronologisk historia bryts upp och de visuella associationerna och minnestolkningar guidar de historiska kopplingarna mellan verk. Mnemosyne är minnets gudinna i grekisk mytologi och även uppfinnare av språket och orden. 2023 överklagade fyra personer detaljplanen för Torsboda Industrial Park utanför Timrå. Anledningen var att den fridlysta Mnemosynefjärilen fanns där. Överklagan avslogs av Mark- och miljödomstolen och satsningen för den Kinesiska grafitfabriken fortsatte.

Till researchövningen Nya nya Norrland har David Larsson och Jens Strandberg skapat konstverket Mnemosynefjärilens bildatlas som använder samma metod som Aby Warburgs konsthistoriska tablåer — bildcollage på svarta skivor. I verket undersöker de planerna kring etableringen av fabriken i Torsboda och låter Mnemosynefjärilen guida i en minneskarta, där associativa samband mellan bilder bryter upp och kopplar samman politik, ekologi, markförutsättningar och förhoppningar. Kan en fjäril döpt efter minnets gudinna öppna upp för dialog och kollektiv reflektion kring samhällsutvecklingen i Västernorrland och världen?