Parkeringskonst

Av: Kibandu Pello Esso & Jens Strandberg

Parkeringskonst är en fysisk gestaltning av Nya nya Norrlands pågående undersökning av resursuttaget i norra Sverige. Strukturen har samma mått som elbilen Tesla (L x W x H: 5036 x 1999 x 1684 mm) och fungerar som en plattform som bär skulpturer. På Svanös Folkets hus tar installationen formen av en skulpturpark inspirerad av Svanös industri-, kultur- och naturhistoria. Skulpturen innehåller både kollage och material från projektet Nya nya Norrland, avkapade grenar från ön, överblivet skrot och upphittade föremål som modulerats om och sammanblandats.

I ett mobilt och kollektivt lärande har projektet ständigt utvecklats och utvidgats på sin resa genom det som brukar kallas för Norrland. Dialoger och tankeutbyten är centralt för Nya nya Norrland som alltid vill sätta leken och experimentet i första ledet. I hjärtat av installationen är en omförhandling av norra Sveriges historiska och framtida roll för samhället, industrin och stormännen. Parkeringskonsten rullar i framtiden vidare till andra situationer och fungerar på så sätt både som en lekplats och en social plattform för olika grupper att reflektera över sin omgivning.