Väderstationen i Vitsaniemi


Konsthall Tornedalens “väderstation” är en stuga invid Torne älv i Vitsaniemi. Hit bjuds konstnärer in för att bo och fördjupa sig i det lokala vädret.

På väderstationen skapas vad som kan kallas "väderrapporter.” Väderrapporter kan ha olika form: måleri, poesi, fiktion, reportage, videodagböcker, filmer, fotografi, podcasts och mer.

Vid slutet av konstnärens vistelse görs en presentation på väderstationen. Då publiceras även “väderrapporten” på vår hemsida och via det internationella nätverket The World Weather Network, som är en banbrytande konstellation av konstinstitutioner runtom världen som alla skapat egna väderstationer.

Väderstationen är ett sätt för Konsthall Tornedalen att skapa en konversation kring klimatförändringarna och den i norra Sverige pågående klimatomställningen. På väderstationen ordnas således även mindre seminarier för att göra den till en mötesplats för lokala frågor som berör väder och klimat, såsom vindkraftverk, elektrifiering, dammar och skogsavverkning. Dess del i ett internationellt nätverk gör arbetet i Vitsaniemi del av en angelägen global, kulturell, ekonomisk och politisk diskussion.