Hej och välkommen


Nya nya Norrland är ett konstnärligt researchprojekt kring det pågående resursuttaget i norra Sverige. Projektet startades 2022 och är uppdelat i två sammankopplade delar: RESURSCENTRUMET och lokaltidningen NYA NYA NORRLAND.

RESURSCENTRET består av temporära konstproduktioner och publika nedslag som på olika sätt plockar isär begreppen "resurs" och "centrum" och undersöka dessa i relation till exploateringen av naturresurser, urbaniseringsnormer och kolonialism. Hur gör vi centrum? Och, vad är en resurs?
Parallellt drivs lokaltidningen NYA NYA NORRLAND. I tidningen samlas röster, skvaller och intervjuer. Tidningen är döpt efter den Socialdemokratiska lokaltidningen Nya Norrland som gick i graven 1999, men anspelar också på den andra industrialiseringsvåg som nu går igenom stora delar av norra Sverige i den gröna omställningens namn. Tanken är att på ett metaforiskt sätt utgå från idén att det nya Norrland dog 1999, för att på så vis ställa frågorna: Vad blev kvar? Vad tog dess plats? Eller med andra ord vad är det Nya nya Norrland?

Projektet drivs av Jens Strandberg. Hör gärna av dig nyanyanorrland[at]gmail.com

Nya nya Norrland har haft stöd av Kulturrådet och Postkodlotteriets kulturstiftelse samt varit del av Konstfrämjandet Västernorrlands verksamhet. Tack!