Hej och välkommen


Det här är ett konstnärligt researchprojekt i Västernorrland, 2022 och framåt. Projektet är uppdelat i två sammankopplade delar. Dels kommer ett konstnärsdrivet RESURSCENTRUM utvecklas samt lokaltidningen NYA NYA NORRLAND produceras.

RESURSCENTRET är en hybrid mellan en plattform och ett konstverk och syftar till att plocka isär begreppen "resurs" och "centrum" och undersöka dessa i relation till exploateringen av naturresurser, urbaniseringsnormer och kolonialism. Vad är ett centrum? Vad är en resurs?
Parallellt kommer lokaltidningen NYA NYA NORRLAND skapas. I tidningen samlas röster, skvaller och intervjuer. Tidningen är döpt efter den Socialdemokratiska lokaltidningen Nya Norrland som gick i graven 1999, men anspelar också på den andra industrialiseringsvåg som nu går igenom stora delar av norra Sverige i den gröna omställningens namn. Tanken är att på ett metaforiskt sätt utgå från idén att det nya Norrland dog 1999, för att på så vis ställa frågorna: Vad blev kvar? Vad tog dess plats? Eller med andra ord vad är det Nya nya Norrland?
Projektet drivs av Jens Strandberg


Projektet har fint stöd av Kulturrådet och Postkodlotteriets kulturstiftelse. Vi är också en del av Konstfrämjandet Västernorrlands verksamhet. Tack!