Tystnad, motstånd i periferin

Av: Henrik Valentin