Tystnad, motstånd i periferin

Av: Henrik Valentin


Nya nya Norrland har haft stöd av Kulturrådet och Postkodlotteriets kulturstiftelse samt varit del av Konstfrämjandet Västernorrlands verksamhet. Tack!